pravidla a podmínky

PODMÍNKY POUŽITÍ


POSOUZENÍ

Tyto webové stránky spravuje Fitocanin. Výrazy „my“, „nás“ a „náš“ se v celém textu vztahují k fytocaninu. Fitocanin nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou vám z těchto stránek dostupné, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich webových stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně jakýchkoli dalších podmínek a zásad, které jsou uvedeny zde a/nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky použití se vztahují na všechny uživatele webových stránek, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří si web pouze prohlížejí, prodejců, kupujících, obchodníků a/nebo autorů obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky použití. Přístupem nebo používáním jakékoli části webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádnou ze služeb. Pokud jsou tyto Podmínky použití považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky použití.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu budou také podléhat podmínkám použití. Nejnovější verzi podmínek použití si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na stránky po zveřejnění jakýchkoli změn představuje váš souhlas s těmito změnami. Náš obchod je hostován společností Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 – PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Pokud souhlasíte s těmito Podmínkami použití, prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii, nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii a dali jste nám souhlas k péči o nezletilé osoby. závislé osoby, odpovídáte za povolení používání těchto webových stránek.

Nesmíte používat naše Produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte používáním Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nikoli výhradně, zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné viry, červy nebo jiný škodlivý kód.

Porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 - UZAVŘENÍ SMLOUVY, MOŽNOST CHYB, DODACÍ LHŮTA, ZPŮSOB PLATBY A VYZVEDNUTÍ PRODUKTŮ

2.1. Uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a kupujícím

Kupní smlouva na zakoupené produkty mezi poskytovatelem a kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel obdrží od kupujícího celou kupní cenu za zakoupené produkty včetně nákladů na dopravu, pokud poskytovatel neodstoupí od smlouvy, a učiní tak v termínu 3 pracovní dny po obdržení platby a o neprodleně informuje zákazníka. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit pouze v případě, že se při zveřejnění produktu v internetovém obchodě objeví chyba v popisu produktu nebo ceně, nebo pokud produkt již není dostupný.

Objednávka v internetovém obchodě zavazuje kupujícího k úhradě zakoupených produktů. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího odstoupit od smlouvy a uplatnit záruku spokojenosti.

Kupní smlouva mezi poskytovatelem a kupujícím může být uzavřena ve slovinském/německém a anglickém jazyce. Text smlouvy poskytovatel neuchovává a není zákazníkovi přístupný.

2.2. Možné chyby

Poskytovatel si vyhrazuje právo nebýt vázán uveřejněním produktů a dalšího obsahu v internetovém obchodě, pokud došlo k chybě ve zveřejnění z povahy internetového prodeje a rychlé výměny produktů. Jakékoli chyby může uživatel nebo zákazník nahlásit zasláním zprávy na adresu info@fitocanin.de . Odpovědnost poskytovatele za škody za chyby při zveřejnění produktů a dalšího obsahu v internetovém obchodě je vyloučena nebo omezena v rozsahu povoleném zákonem.

Produktové fotografie v internetovém obchodě jsou symbolické a nezaručují a nereprezentují skutečné vlastnosti fotografovaného produktu.

2.3. Čas doručení

Poskytovatel dodá zakoupené produkty zákazníkovi ve lhůtě stanovené u jednotlivého produktu v internetovém obchodě. Pokud není stanovena žádná lhůta, bude to mezi 3 a 5 dny. Z důvodů, za které poskytovatel nenese odpovědnost, může být dodací lhůta výjimečně prodloužena, o čemž bude poskytovatel kupujícího informovat.

Poskytovatel může kupujícímu zaslat zakoupené produkty v několika samostatných zásilkách, aniž by kupujícímu vznikly další náklady na dopravu.

2.4. Platební metody

Za produkty můžete platit v internetovém obchodě:

  • kreditní nebo debetní kartou;
  • s PayPal.

2.5. Možnosti doručení

Zákazník může nakupovat produkty v internetovém obchodě bez ohledu na místo bydliště či podnikání.

ODDÍL 3 – CENY PRODUKTŮ A NÁKLADY NA DOPRAVU

Všechny ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny v EUR a zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), pokud není v ceně výslovně uvedeno jinak. Výše DPH se může lišit v závislosti na zemi, do které jsou produkty dodávány. Všechny ceny v internetovém obchodě jsou maloobchodní ceny produktů a nezahrnují náklady na doručení. Náklady na dopravu jsou zobrazeny před odesláním objednávky zákazníkem.

ODDÍL 4 - PRÁVO UKONČENÍ, 30 DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

4.1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

PRÁVO NA VÝBĚR

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží.

Pokud chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, kontaktujte nás (FINSA CO doo, Rečica ob Paki, Rečica ob Paki 51 B, 3327 Šmartno ob Paki, info@fitocanin.de ) s jasným prohlášením (e- e-mailem na info@fitocanin de ) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

Pro splnění výpovědní doby postačí zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím výpovědní doby.

ÚČINKY VZDÁNÍ SE

Pokud tuto smlouvu zrušíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (kromě jakýchkoli dodatečných poplatků vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení, než je nejlevnější standardní doručení, které nabízíme, které budou vráceny okamžitě a jakýmkoli způsobem v případě, nejpozději do čtrnácti dnů poté, co obdržíme oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Používáme stejný způsob platby, jaký jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak, v žádném případě vám za to nebudeme účtovat žádné poplatky vrácení peněz Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat neprodleně, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nám oznámili své odstoupení od této smlouvy. Za lhůtu se považuje, pokud zboží odešlete 14 dní před termínem. Přímé náklady na vrácení zboží musíte nést sami. Za případnou ztrátu hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty je důsledkem jednání, které není nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

4.2. 30denní záruka spokojenosti

Podléhá smluvním podmínkám. Dodavatel dává kupujícímu možnost využít garanci spokojenosti do 30 dnů od převzetí produktů a získat plnou náhradu za zakoupené produkty.

Kupující může uplatnit 30denní záruku spokojenosti na celou objednávku, ale my přijímáme pouze použité produkty do maximální výše 100,00 € a pouze jednou za produkt.

Aby mohl zákazník využít 30denní záruku, musí:

  • kompletní nebo prázdné obaly výrobků podléhajících záruce poskytovateli na adresu FINSA CO doo, Rečica ob Paki, Rečica ob Paki 051 B, 3327 Šmartno ob Paki, Slovinsko a kontaktujte nás na info@fitocanin.de .

Poskytovatel vrátí kupujícímu, který splní podmínky pro uplatnění záruky spokojenosti, částku odpovídající prodejní ceně produktů, na které kupující záruku uplatňuje, nikoli však částku odpovídající nákladům na dopravu a nákladům na dopravu odpovídající prázdný obal.

Ustanoveními o využití 30denní záruky spokojenosti nejsou dotčena ustanovení o právu na odstoupení od kupní smlouvy.

ODDÍL 5 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě a (b) mohou být nutné úpravy pro přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po sítích vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je Služba poskytována.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 6 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost, pokud informace dostupné na této webové stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této webové stránce slouží pouze pro obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat ani je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálními zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této webové stránce je zcela na vaše vlastní riziko.

Tato webová stránka může obsahovat určité historické informace. Historická data nemusí být nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto webových stránek, nejsme však povinni aktualizovat jakékoli informace na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za sledování změn na našich webových stránkách.

ODDÍL 7 – ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah).

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, úpravu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 8 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (POKUD JE TO VHODNÉ)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím Webové stránky. Množství těchto produktů nebo služeb může být omezeno a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi zásadami vrácení.

Snažili jsme se co nejpřesněji zobrazit barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme však zaručit, že se jakákoli barva na monitoru vašeho počítače zobrazí správně. Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo produkt kdykoli ukončit. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na této webové stránce je neplatná tam, kde je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita jakéhokoli produktu, služby, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že budou opraveny jakékoli vady ve Službě.

ODDÍL 9 – PŘESNOST ÚDAJE O FAKTURACI A FAKTURACI

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané prostřednictvím nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky se stejnou fakturační a/nebo dodací adresou. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit kontaktovat prostřednictvím e-mailu/fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli při zadávání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho úsudku zřejmě zadali prodejci, prodejci nebo distributoři. Souhlasíte s tím, že u všech nákupů v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné údaje o nákupu a fakturaci. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace naleznete v našich zásadách vracení zboží.

ODDÍL 10 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme a nemáme žádnou kontrolu ani vstup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakékoli záruky, zastoupení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití volitelných nástrojů dostupných na webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste si vědomi podmínek, za kterých jsou nástroje zpřístupněny příslušnými poskytovateli třetích stran, a souhlasíte jim.

V budoucnu můžeme prostřednictvím webových stránek nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby také podléhají těmto Podmínkám použití.

ODDÍL 11 – TŘETÍ ODKAZ

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy na webové stránky třetích stran na této stránce vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za ověřování nebo vyhodnocování jakéhokoli obsahu nebo přesnosti a neneseme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo ztráty v souvislosti s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakékoli jiné transakce v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si prosím pozorně zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 12 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost odešlete určité konkrétní příspěvky (jako jsou soutěžní příspěvky) nebo zašlete kreativní nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály bez naší žádosti, ať už online, e-mailem, běžnou poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), souhlasíte s tím, že takové komentáře můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu. Nejsme povinni (1) zachovávat mlčenlivost o komentářích, (2) platit za Komentáře kompenzaci nebo (3) odpovídat na komentáře. Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat a upravovat obsah, který podle vlastního uvážení určíme jako nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak závadný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky použití nebo Odebrat. Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačné nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály nebo obsahovat počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl ovlivnit funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli propojené webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás nebo jakoukoli třetí stranu jinak uvádět v omyl, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Jste odpovědní za své komentáře a jejich správnost. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 13 – OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

ODDÍL 14 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A VYPADÁNÍ

Čas od času se na našich stránkách nebo ve službě mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, nákladů na dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit informace nebo zrušit objednávky (i po zadání objednávky) kdykoli bez předchozího upozornění.

Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo objasňovat informace o Službě nebo na jakékoli propojené webové stránce, včetně, ale nikoli výhradně, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Jakákoli konkrétní aktualizace nebo datum obnovení použité ve Službě nebo na jakémkoli odkazovaném webu by nemělo být považováno za známku toho, že jakékoli informace ve službě nebo na jakémkoli odkazovaném webu byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 15 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů uvedených v podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby se zapojili do jakékoli nezákonné činnosti nebo se na ní podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, státní nebo místní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, znevažovat, vyhrožovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnické příslušnosti, rasy, věku, národnostního původu nebo zdravotního postižení; f) poskytování nepravdivých nebo zavádějících informací; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli propojené webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje o ostatních; (i) pro spamování, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling nebo scraping; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli propojené webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení jakéhokoli zakázaného použití.

ODDÍL 16 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které můžeme získat používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že můžeme Službu čas od času odebrat na dobu neurčitou nebo Službu kdykoli zrušit bez upozornění. Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je výhradně na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou poskytovány prostřednictvím služby, jsou (kromě případů, které jsou výslovně uvedeny) poskytovány pro vaše použití „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušení. Fitocanin, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, partneři, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakoukoli přímou, nepřímou, náhodnou, trestající, zvláštní nebo výslednou škodu. . jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlého zisku, ztráty příjmů, ztráty úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo podobných škod vzniklých ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak za vaši používání jakékoli služby nebo produktů nebo služeb získaných prostřednictvím používání služby nebo jakéhokoli jiného nároku souvisejícího s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo jakéhokoli škody vzniklé používáním Služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​staženého nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím Služby, a to i v případě, že jste byli na možnost takové škody upozorněni. Protože některé země nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových zemích nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 17 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost Fitocanin a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance za jakýkoli nárok nebo požadavek, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesený třetí osobou stranou v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek použití nebo dokumentů zahrnutých odkazem nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 18 – SCHOPNOST SDÍLET

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstane takové ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem. Nevymahatelná část bude považována za oddělitelnou od těchto Podmínek použití; takové určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 19 - UKONČENÍ

Závazky a odpovědnost stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto Podmínky použití jsou účinné, pokud je neukončíte vy nebo my. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky. Pokud podle našeho výhradního uvážení nedodržíte jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití nebo pokud budeme mít podezření, že jste je porušili, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy zůstanete bez jakýchkoli dlužných částek až do výše a včetně data ukončení Dlužné částky a/nebo vám můžeme odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 20 – CELÁ SMLOUVA

Naše neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Tyto podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné na této stránce nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, včetně předchozích nebo současných dohod, sdělení a návrhů, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, bez omezení, jakékoli předchozí verze podmínek použití). Jakákoli nejednoznačnost ve výkladu těchto Podmínek použití nebude vykládána ve prospěch zpracovatele.

ODDÍL 21 – PLATNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí německým právem.

ODDÍL 22 – ZMĚNY PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Nejnovější verzi podmínek použití si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k naší stránce nebo službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek služby představuje váš souhlas s těmito změnami.

ODDÍL 23 - OBRÁZKY

Použité obrázky z: Freepik.com

ODDÍL 24 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli dotazy ohledně podmínek použití, kontaktujte nás na adrese info@fitocanin.de .

Naše kontaktní údaje jsou následující:

FINSA CO. doo
info@fitocanin.de
Rečica ob Paki, Rečica ob Paki 051 B, 3327 Šmartno ob Paki
Slovinsko